SIKKERHEDS­FORANSTALTNINGER

Koncertbussen.dk’s sikkerhedspolitik

Vi hos Koncertbussen.dk kører med rigtig mange mennesker, og vi tager sikkerheden for både passagerer og chauffører meget alvorligt. Vi går ikke på kompromis med hverken bussernes standard eller chaufførernes arbejdsvilkår og uddannelse. Her kan du læse vores formulerede sikkerhedspolitik.

Koncertbussen.dk forpligter sig til konstant at arbejde hen imod det højest opnåelige sikkerheds niveau.

Koncertbussen.dk accepterer ikke, at ulykker er uundgåelige – ulykker kan og skal undgås, og midlet hertil er konstant evaluering af risici med det formål at fjerne eller minimere dem.

Koncertbussen.dk’s sikkerheds program tager udgangspunkt i den menneskelige dimension og er således et system, der bygger på tillid. Vi tilstræber et arbejdsmiljø, der ikke placerer skyld og ansvar men er ikke-bebrejdende og ikke-straffende. Det er menneskeligt at fejle, og vi straffer ikke mennesker, fordi de er mennesker. Derimod tolererer vi ikke under nogen omstændigheder bevidst tilsidesættelse af sikkerhedshensyn.

Koncertbussen.dk’s sikkerheds program bygger på, at sikkerheden er indbygget i procedurer og arbejdsmetoder. Programmet indeholder et feedback-system, der kontinuerligt skal finjustere disse procedurer og arbejdsmetoder, så de altid er optimerede i forhold til at være både effektive og sikre.

Sikkerhedsprogrammet stræber mod at identificere fejl og mangler og derefter angribe disse – ikke at angribe dem, der begår fejlene. Formålet er at lære af fejlene og derved undgå at gentage dem.

Koncertbussen.dk tillader ikke, at der køres bevidst hurtigere, end loven foreskriver og ej heller at køre- og hviletidsbestemmelserne overtrædes. Det er vores klare politik ikke at acceptere, at disse regler brydes, bøjes eller tilsidesættes på grund af pres – hverken fra kunder eller ledelse.

Alle ansatte hos Koncertbussen.dk er personligt ansvarlige for at såvel bogstav som ånd i denne erklæring efterleves.