GDPR – KONCERTBUSSEN.DK’S PERSONDATAPOLITIK

GDPR – Persondatapolitik

1. GENERELT

1.1 Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via koncertbussen.dk

1.3 Koncertbussen.dk er ejet af Kagan Turist Aps – CVR-27053521 – der er databehandler og dataansvarlig for dine personoplysninger.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger vores hjemmeside (koncertbussen.dk), indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af siden. F.eks. hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage​målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesidens samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du opretter en profil eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., alder, køn, betalingsmåde, oplysninger om hvad du har købt, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere den service, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med ​dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at fortryde og reklamere hvor dette måtte være relevant. Oplysninger om dine betalinger kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, adresse, postnummer, e-mailadresse og evt. mobilnummer m.m.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. ​

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.​

2.4 Når du tilmelder dig via hjemmesiden, bliver du bedt om at oplyse navn, adresse, fødselsdato, køn, e-mailadresse, telefonnr. m.m.

2.4.1 Formålet er at kunne administrere dit køb og levere dig de valgte ydelser, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.
Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger om dit navn og telefonnummer kan blive videregivet til underleverandører af transport til/fra det valgte event. Denne videregivelse er alene af hensyn til sikring af overblik over deltagere / passagerlister på den enkelte kørselsenhed (bus) og disse underleverandører er instrueret i at makulere passagerlisterne når eventet er ovre samt at listerne ikke må kopieres ud over til opfyldelse af det angivne behov.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesidens, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De nødvendige garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.2.1 kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.2.2 kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig/databehandler, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@kagan.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for​ at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, ​​og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@kagan.dk.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. ​​Klagen kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.​

5.SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesidens jfr. pkt. 2.1. kan slettes, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 7 år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesidens jfr. pkt. 2.2 kan som udgangspunkt blive slettet 7 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 7 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Kagan Turist ApS, CVR-27053521, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: Kagan Turist Aps, Gjeddesdalvej 76L, 2670 Greve, Tlf 2441 9350, e-mail info@kagan.dk

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Hvis vi ændrer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om ændringerne via din registrerede e-mailadresse. Dette gælder dog ikke redaktionelle ændringer der ikke informeres om.

Denne aftale træder i kraft 01.12.22 (v1.0)

Læs mere om databeskyttelsesloven