SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

(Salg af tjenesteydelser til forbrugere)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (tjenesteydelser)

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af billetter til

  1. Bustransport til/fra koncerter i Danmark og udland
  2. Bustransport + adgangsbillet til koncerter i Danmark og udland
  3. Bustransport til sportsarrangementer i Danmark og udland
  4. Bustransport + adgangsbillet til sportsarrangementer i Danmark og udland
  5. Bustransport + adgangsbillet + hotel til sportsarrangementer i Danmark og udland1
  6. Øvrige pakkerejser

på koncertbussen.dk

Fortrydelsesret

Varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud der gælder for et specifikt tidsrum, er undtaget fra fortrydelsesretten – det kan f.eks. være koncert- og sportsevent billetter, hotelophold og forplejning. Du har derfor ikke fortrydelsesret på køb af enhver art på koncertbussen.dk.

Note

Uanset ovenstående anbefaler vi at du i tilfælde af problemer med at udnytte dit køb, kontakter os på mail info@kagan.dk . Vi vil gøre hvad vi kan for at hjælpe, men vil ikke garantere noget

Du er dog altid velkommen til at afhænde din billet forudsat vi får besked om hvem der har overtaget din plads.

Ejerforhold

Koncertbussen.dk ejes og drives af Kagan Turist Aps, CVR-nr. 27053521, Gjeddesdalsvej 76L, 2670 Greve, tlf. +45 2441 9350, e-mailadresse info@kagan.dk.

der yderligere ejer og driver nedenstående aktive web-sites

Kagan.dk

Busudlejning.dk

Betaling og levering

Vi modtager betaling med:  Dankort, Visa, MasterCard, MobilePay. Vi opkræver IKKE gebyr for betaling med disse betalingsmetoder, men kortudstederne vil typisk opkræve et gebyr [ skriv hvilke betalingsinstrumenter du opkræver gebyr for at betale med og gebyrets størrelse]

Beløbet trækkes straks og du downloader selv din(e) billet(ter) til bustransporten. Ved samtidig salg af adgangsbilletter til et event udleveres din billet typisk i bussen på vej til eventet. Du kan dog fremsende frankeret og adresseret retur kuvert til adressen under ”Ejerforhold” hvis du ønsker at få dine adgangsbilletter tilsendt straks. Forsendelsen med almindelig post sker dog på eget ansvar og vi har haft dårlige erfaringer med det.

Vi leverer tjenesteydelsen på den dato der er angivet for det købte event og på det tidspunkt der fremgår af hjemmesidens oplysninger om opsamlingssted og -tid.

Priserne er angivet i danske kroner og er inklusive moms og evt. andre afgifter.

Fortrydelsesret

Du har ikke ret til at fortryde dit køb da det er billetter til hhv bustransport og et event ref. nedenstående. (Kopieret fra ” https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/18319/nettjek.pdf”

Bilag C Tilfælde hvor der ikke er fortrydelsesret (§ 18)

I følgende tilfælde er der ikke fortrydelsesret: (Kun de for vores virksomhed relevante forhold er medtaget)

12. Levering af tjenesteydelser i form af logi (undtagen til beboelsesformål) transport af varer, biludlejning eller leasing, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Der kan fx være tale om hotelophold og kortvarig leje af ferieboliger, leasing af biler, servering og catering, reservationer til kulturelle begivenheder – fx koncertbilletter – og sportsbegivenheder.

Aflysninger og/eller udsættelser af et event

I tilfælde af arrangørens aflysning eller udsættelse af et event, vil du få refunderet din betaling – dog ikke evt. gebyrer.

I tilfælde af at vi må aflyse bustransport til et event, vil du få refunderet din betaling – herunder samtlige af os opkrævede gebyrer.

Tilbagebetaling

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om til hvilken konto (registrerings-nr + konto-nr) refusionen kan anvises. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Relation til GDPR

Hvis tilbagebetaling sker via modtagne kontooplysninger bliver disse samt dit navn opbevaret i 7 år men kun i vores bank og vores regnskabssystem (Regnskabslovens krav om opbevaring af regnskabsdetaljer). Vi sletter oplysningerne om dit konto-nr. fra vores andre platforme så snart vi har tilbagebetalt dit tilgodehavende

Reklamation – Klager over tjenesteydelsen

Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, skal du snarest og inden 48 timer fra datoen for eventet henvende dig skriftligt til os på info@kagan.dk

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Nedenstående anses ikke som gyldig reklamationsgrunde da de kommer ind under Force Majeure eller teknik der lige som i din egen bil/håndmixer vil fejle fra tid til anden – listen indeholder, men er ikke begrænset til, følgende:

  • Tekniske nedbrud af bussens systemer der medfører forsinkelser eller ubehag
  • Ulykker eller andre trafikale forhold der medfører forsinkelser
  • Vejrmæssige forhold der medfører forsinkelser eller aflysninger – f.eks lukning af broer
  • Særlige events der forstyrrer trafikken – f.eks Copenhagen Marathon

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@kagan.dk